Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Ismerje meg adatvédelmi szabályzatunkat!

TARTALOM:

I. RÉSZ: SZEMÉLYI RÉSZ: ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
II. RÉSZ: BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
III. RÉSZ: ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK
IV. RÉSZ: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ – SZEMÉLYI RÉSZ – ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. AZ ADATKEZELŐ CIVIL SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

NÉV: Tüdőér Egylet
SZÉKHELY: 1146 Budapest, Cházár András u. 19.
ADÓSZÁM: 18197048-1-42
SZÁMLAVEZETŐ BANK: CIB Bank Zrt.
HONLAP: www.tudoer.hu
E-MAIL CÍM: tudoer.hu@gmail.com
TELEFONSZÁM: +36308490708
KÉPVISELŐ NEVE: Csabuda Eszter és dr. Karlócai Kristóf
FŐTEVÉKENYSÉGE: egészségügyi tevékenység
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: Csabuda Eszter
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I-IV. RÉSZE alkalmazásában: Civil szervezet, vagy Adatkezelő)

2. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE:

2.1. IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:
SZÉKHELY:
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1-IV. RÉSZE alkalmazásában: IT szolgáltató adatfeldolgozó)

2.2. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV: Ebergényi Audit Kft.
SZÉKHELY: 1075 Budapest, Madách tér 5.
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-718758
ADÓSZÁM: 13101280-2-42
HONLAP:
E-MAIL CÍM: ebergenyi@chello.hu
TELEFONSZÁM: 06-1-3427959
KÉPVISELŐ NEVE: Takács Tamás
ADATVÉDELMI
TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1-IV. RÉSZE alkalmazásában: Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó)

2.3. Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:
SZÉKHELY:
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1-IV. RÉSZE alkalmazásában: Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó)

2.4. POSTAI, FUTÁRSZOLGÁLATI. LOGISZTIKAI FELADATOKAT ELLÁTÓ ADATFELDOLOGZÓ MEGNEVEZÉSE

CÉGNÉV:
SZÉKHELY:
TELEPHELY(EK):
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (HA VAN):
NEVE:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
(a továbbiakban az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1-IV. RÉSZE alkalmazásában: Postai, futárszolgálati, logisztikai feladatokat ellátó adatfeldolgozó)

II. RÉSZ – BELSŐ ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

 1. A Civil szervezet belső adatkezelési szabályait az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS FÜGGELÉKEI tartalmazzák, amely külön okiratba foglaltan jelen adatvédelmi szabályzat II. RÉSZÉT képezi.
 2. Az Adatkezelési szabályzat tartalmazza a Civil szervezet adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat. A Függelékek az egyes adatkezelési tevékenységek külön szabályait tartalmazzák, ezeket annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Civil szervezet a kérdéses adatkezelést – az alapul szolgáló tevékenységet – ténylegesen végzi.

III. RÉSZ-ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK (elektronikus dokumentum)

 1. A Rendeletben előírt nyilvántartások vezetését a Civil szervezet a jelen adatvédelmi szabályzat Ill. RÉSZÉT képező Excel formátumú nyilvántartással teljesíti. Ennek részei:
  • Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
  • Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása
  • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 2. E nyilvántartás az egyes adatkezelési eseménykere vonatkozó további nyilvántartásokkal kiegészíthető.

IV. RÉSZ – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Civil szervezet adatkezelési tájékoztatója jelen Adatvédelmi szabályzat külön okiratba foglalt IV. RÉSZÉT képezi. E tájékoztató szolgál arra, hogy az érintettek tájékozódhassanak az Civil szervezet adatkezelési tevékenységére vonatkozó tényekről és információkról. és az érintettet megillető jogokról, e célból azt a Civil szervezet elérhetővé teszi honl apján, annak hiányában a székhelyén kifüggeszti a hirdetőtáblájára.
 2. Az érintettek egyes kategóriáit például munkavállalók, szerződő partnerek – az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó tényekről és információkról, és az érintett jogairól.
 3. A Civil szervezet valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

V. RÉSZ – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Ezen Adatvédelmi szabályzat (I-V. Rész) rendelkezéseit meg kell ismertetni a Civil szervezet valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintáját az Adatkezelési szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.
 2. Az adatvédelmi szabályzat módosításai (verziói)
  Verziószám: 1.0.
 3. Jelen Adatvédelmi szabályzat időbeli érvényessége:
  Kelte, és hatálybalépés napja: 2018. május 25.
  Hatályon kívül helyezés napja:
 4. Aláírás:
  CÉGNÉV: Tüdőér Egylet
  ELNÖK ALÁÍRÁSA:

Mellékletek:

GDPR Adatvédelmi Szabályzat – aláírt
Adat- és hozzájárulás kérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
Adat- és hozzájárulás kérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez rendezvény résztvevője részére és fénykép és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához