Közgyűlési meghívó – 2016. április 26.

Közgyűlési meghívó – 2016. április 26.

Tisztelt Tüdőér Egylet Tagunk!

Az Elnökség nevében értesítem és szeretettel meghívom a Tüdőér Egylet soron következő Közgyűlésére, melyet az alábbi időben és helyen tartunk:

A közgyűlés ideje: 2016. április 26. (kedd) 16 óra

A közgyűlés helye:     Pulmonológiai Klinika Oktatóterem (János Kórház)

                                       1125 Budapest, Diósárok u. 1/c.

Napirendi pontok:

  1. A 2015. évi éves beszámoló elfogadása
  2. A beszámoló részét képező közhasznúsági melléklet elfogadása
  3. A 2016. évi éves költségvetés tervezet megbeszélése és elfogadása
  4. 2016. évi „PH Világnapja” rendezvény megbeszélése
  5. Egyebek

Az ügy fontosságára való tekintettel számítunk aktív részvételére és kérjük a pontos megjelenésre.

Az Alapszabály előírása szerint a „Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.” Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 2016. május 10-én 16 órakor kerül megtartásra az eredetileg meghirdetett helyen és változatlan napirendi pontokkal. Határozatképtelenség miatt sajnos nem lehet már az első időpontra meghirdetett napon 30 perccel későbbre tenni a második közgyűlést, ezért kérjük hogy legyünk egymásra tekintettel és jöjjünk el első időpontban.

A határozatképesség biztosítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy amennyiben úgy érzi akadályoztatva lesz a közgyűlésen való részvétele, akkor adjon meghatalmazást az Ön képviseletére jogosult bármely jelenlévő tagtársunk részére. A meghatalmazást a meghatalmazott átadhatja személyesen a közgyűlésen, vagy a meghatalmazó megküldheti e meghívó átvételét követően postafordultával a Tüdőér Egylet 2643 Diósjenő, Szabadság út 110. címre.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot e-mailen (csabuda.eszter@t-online.hu), vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén legkésőbb április 20-ig jelezni szíveskedjék:

Csabuda Eszter (elnök): mobil: 06/20-3371-390, vagy

Lovistyék Jánosné Hanna (kórházi asszisztens): 06/1-355-9733 mellék 57018

Budapest, 2016. április 05.

Tisztelettel:

Csabuda Eszter sk.

elnök

Meghatalmazás -Közgyűlési meghívó 2016. április 26. (doc)

Meghatalmazás -Közgyűlési meghívó 2016. április 26. (pdf)

Vélemény, hozzászólás?