Közgyűlési meghívó – 2017. május 09.

Közgyűlési meghívó – 2017. május 09.

Tisztelt Tüdőér Egylet Tagunk!

Az Elnökség nevében értesítem és szeretettel meghívom a Tüdőér Egylet soron következő Közgyűlésére. Alapszabályunk értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő legalább 15 nap múlva kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A napirendi pontokra tekintettel fontos a határozatképesség, ezért kérjük, hogy vegyenek részt a közgyűlésen, melyet az alábbi időben és helyen tartunk:

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés ideje: 2017. május 09. (kedd) 18 óra

A közgyűlés helye:          Újlipóti Vakvarjú Étterem

1133 Budapest, Bessenyei utca 4-6

Napirendi pontok:

  1. A 2016. évi éves beszámoló elfogadása
  2. A beszámoló részét képező közhasznúsági melléklet elfogadása
  3. A 2017. évi éves költségvetés tervezet megbeszélése és elfogadása
  4. 2017. évi „PH Világnapja” rendezvény megbeszélése
  5. Az Egyesület új székhelyének kijelölése
  6. Vezető tisztségviselők választása: Elnökség és Felügyelő Bizottság
  7. Egyebek

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés az eredetileg meghirdetett helyen és változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja:

2017. május 23. (kedd) 16 óra

A megismételt közgyűlés helye: újlipóti Vakvarjú Étterem

                                                   1133 Budapest, Bessenyei utca 4-6

A határozatképesség biztosítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy amennyiben úgy érzi akadályoztatva lesz a közgyűlésen való részvétele, akkor adjon meghatalmazást az Ön képviseletére jogosult bármely jelenlévő tagtársunk részére.

A meghatalmazást a meghatalmazott átadhatja személyesen a közgyűlésen, vagy a meghatalmazó megküldheti e meghívó átvételét követően postafordultával a Tüdőér Egylet 2643 Diósjenő, Szabadság út 110. címre.

 

Kérjük, hogy a részvételi szándékot e-mailen (csabuda.eszter@t-online.hu), vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén legkésőbb április 30-ig jelezni szíveskedjék a férőhely biztosítása végett:

Csabuda Eszter (elnök): mobil: 06/20-3371-390, vagy

Baranyi Tímea (kórházi asszisztens): 06/1-355-9733 mellék 57018

 

A közgyűlés helyszínének megközelíthetősége:

Troli: 75, 79, Busz: 15, 115, Metró: M3

Autóval a Kárpát utcából elérhető.

1133 Budapest, Bessenyei utca 3-6. (RaM épületében)

http://vakvarju.com/

Budapest, 2017. április 15.

Tisztelettel:
Csabuda Eszter
sk. elnök

 

Letölthető meghatalmazási minták:

Meghatalmazás másik tag részére – Közgyűlési meghívó (2017.05.23)

Meghatalmazás Csabuda Eszter részére – Közgyűlési meghívó (2017.05.23)