Közgyűlési meghívó – 2018. május 07.

Közgyűlési meghívó – 2018. május 07.

Tisztelt Tüdőér Egylet Tagunk!

Az Elnökség nevében értesítem és szeretettel meghívom a Tüdőér Egylet soron következő Közgyűlésére. Alapszabályunk értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő legalább 15 nap múlva kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A napirendi pontokra tekintettel fontos a határozatképesség, ezért kérjük, hogy vegyenek részt a közgyűlésen, melyet az alábbi időben és helyen tartunk:

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés ideje: 2018. május 07. (péntek) 19 óra
A közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u. 1/C.

A második időpontra meghirdetett közgyűlés ideje: 2018. május 25. (péntek) 15 óra.
A közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u.1/C.

Napirendi pontok:

  1. A 2017. évi éves beszámoló ismertetése
  2. A beszámoló részét képező közhasznúsági melléklet ismertetése
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. A 2018. évi éves költségvetés tervezet megbeszélése
  5. 2018. évi „PH Világnapja” rendezvény megbeszélése
  6. Az Egyesület új székhelyének kijelölése
  7. Vezető tisztségviselő választása: Elnökség
  8. Egyebek

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés az eredetileg meghirdetett helyen és változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja:

2018. május 25. (péntek) 15 óra

A megismételt közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u.1/C.

A határozatképesség biztosítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy amennyiben úgy érzi akadályoztatva lesz a közgyűlésen való részvétele, akkor adjon meghatalmazást az Ön képviseletére jogosult bármely jelenlévő tagtársunk részére.

A meghatalmazást a meghatalmazott átadhatja személyesen a közgyűlésen, vagy a meghatalmazó megküldheti e meghívó átvételét követően postafordultával a Tüdőér Egylet 2643 Diósjenő, Szabadság út 110. címre.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot e-mailen (csabuda.eszter@t-online.hu), vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén legkésőbb április 30-ig jelezni szíveskedjék a férőhely biztosítása végett:

Csabuda Eszter (elnök): mobil: 06/20-3371-390, vagy
Baranyi Tímea (kórházi asszisztens): 06/1-355-9733 mellék 57018

 

Budapest, 2018. április 15.

Tisztelettel:
Csabuda Eszter
sk. elnök