Közgyűlési meghívó – 2019. április 20.

Közgyűlési meghívó – 2019. április 20.

Tisztelt Tüdőér Egylet Tagunk!

Az Elnökség nevében értesítem és szeretettel meghívom a Tüdőér Egylet soron következő Közgyűlésére. Alapszabályunk értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő legalább 15 nap múlva kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A napirendi pontokra tekintettel fontos a határozatképesség, ezért kérjük, hogy vegyenek részt a közgyűlésen, melyet az alábbi időben és helyen tartunk:

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés ideje: 2019. április 20. (szombat) 19 óra
A közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u. 1/C.

A második időpontra meghirdetett közgyűlés ideje: 2019. május 08. (szerda) 16 óra.
A közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u.1/C.

Napirendi pontok:

  1. A 2018. évi éves beszámoló ismertetése
  2. A beszámoló részét képező közhasznúsági melléklet ismertetése
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. A 2019. évi éves költségvetés tervezet megbeszélése
  5. 2019. évi „PH Világnapja” rendezvény megbeszélése
  6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés az eredetileg meghirdetett helyen és változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra.

Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja:

2019. május 08. (szerda) 16 óra

A megismételt közgyűlés helye: 1125 Budapest, Pulmonológiai Klinika, Diósárok u.1/C.

A határozatképesség biztosítása érdekében tisztelettel kérjük, hogy amennyiben úgy érzi akadályoztatva lesz a közgyűlésen való részvétele, akkor adjon meghatalmazást az Ön képviseletére jogosult bármely jelenlévő tagtársunk részére.

A meghatalmazást a meghatalmazott átadhatja személyesen a meghatalmazottjának, vagy a meghatalmazó megküldheti e meghívó átvételét követően postafordultával a Tüdőér Egylet 2643 Diósjenő, Szabadság út 110. címre.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot e-mailen (csabuda.eszter@t-online.hu), vagy az alábbi telefonszámok valamelyikén legkésőbb április 16-ig jelezni szíveskedjék a férőhely biztosítása végett:

Csabuda Eszter (elnök): mobil: 06/20-3371-390, vagy
Baranyi Tímea (kórházi asszisztens): 06/1-355-9733 mellék 57018

Budapest, 2019. március 16.

Tisztelettel:
Csabuda Eszter sk.
elnök